Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vei og veitrafikk

Bompenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Vei og veitrafikk, Emneord

statAvgift for å finansiere vei-, bro- og tunnelprosjekt. Til dette hører Autopass, det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger, og Autopass samlet betaling (ASB).

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehold. Ansvaret for brøyting ligger på den som eier veien. 

Gatelys

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneLys for utendørs trafikkområder som for eksempel gater og veier.

Miljøvennlig transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Forurensning og stråling, Vei og veitrafikk, Kollektivtransport, Emneord

statTransportformer som legger vekt på å redusere enegibruk og miljøbelastning.

Parkering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneDet skal vere ett felles regelverk for all parkeringsvirksomhet. Regelverket skal sørge for lik skilting og like reaksjoner ved brudd på føresegnene. Det er også en obligatorisk godkjenningsordning som gjelder både for kommunar, private parkeringsselskap og andre.

Skoleskyss

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Grunnskoleopplæring, Videregående opplæring, Vei og veitrafikk, Emneord

kommuneTransport til og fra skolen. Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor over en viss avstand fra skolen og/eller elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei. Retten til skyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordningen (SFO).

Tilrettelagt transport

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Transporttjenester, Vei og veitrafikk, Emneord

fylkeEn tjeneste til funksjonshemmede som har behov for dør-til-dør-transport. Tjenesten skal gi personer mulighet til å delta i aktiviteter i nærmiljøet. 

Dette er en ordning som bare benyttes ved lokale fritidsreiser, og omhandler ikke reiser som dekkes av folketrygden. For mer informasjon om ordning, ta kontakt med kommunen. 

Tilrettelagt transport er ikke en lovpålagt oppgave.  

Veibygging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Landbruk, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneDe anleggsarbeider og arbeidsprosesser som må utføres for å bygge vei gjennom terreng med vekslende topografi og geologi. Byggearbeidene for selve veien deles gjerne inn i under- og overbygningsarbeider, med referanse til planumshøyden for veitraséen. 

 

Veivedlikehold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold av vei skal sikre et trygt veinett i henhold til miljø- og samfunnsinteressene. Vedlikeholdsansvaret ligger på veieier. Renhold, klipping av vegetasjon, brøyting og strøing ligger innenfor vedlikeholdsansvaret.