Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Kjøretøy

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Kjøretøy, Naturforvaltning, Emneord

kommuneMed motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet. Med utmark menes udyrket mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov. For nærmere bestemmelser, ta kontakt med kommunen. 

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Kjøretøy, Emneord

statMotorvognavgiftene omfatter seks avgifter med til dels ulik grunngiving og formål. Avgiftene er knyttet dels til kjøp/leie av køretøy og dels til bruk av køretøy. De ikke-bruksavhengige avgiftene er engangsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til de bruksavhengige avgiftene hører avgiftene på bensin og diesel.

Vrakpant

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Kjøretøy, Emneord

Bstatetaling bileierne får ved innlevering av brukte motorkøretøy.