Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: VAR

Avløpshåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneMottak, transport, rensing og utslipp av avløpsvann.

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall. 

Vannforsyning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Tekniske tjenester, Emneord

kommuneTransport, rensing og fordeling av vann til privat og offentlig forbruk.