sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Ulykke

Krisehåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

kommuneHåndtering av kriser og katastrofer, samt beredskapsplaner for krisehåndtering.

Stat, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak, Mattilsynet og vannverk er pålagt å ha beredskapsplaner. 

Redningstjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statOrganisert virksomhet som yter rask innsats for å redde menneskeliv i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade.

Redningstjenesten i Norge er ikke fastlagt eller regulert i en egen lov. De to hovedredningssentralene i henholdsvis Bodø og Sola og 55 lokale redningssentraler, har ansvaret for å lede og koordinere søks- og redningsaksjoner.