Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Rovdyr

Husdyrhold

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statHusdyr er dyr som mennesket har temmet og holder som nyttedyr, som f.eks bufe. Sports- og kjæledyr er egne emneord.

Reindrift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Landbruk, Emneord

statReindrift er en viktig næring både i samisk og lokal sammenheng. 

 

Viltforvaltning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 23.04.13 Tema Fiske, fangst og akvakultur, Naturforvaltning, Emneord

kommuneArbeidet med å bevare, øke, høste eller begrense viltbestander. I de fleste tilfellene blir arbeidet utøvet av kommunen eller fylkeskommunen gjennom viltnemnder eller ved delegert vedtak. I noen tilfeller ligger myndigheten hos Direktoratet for naturforvaltning.