Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Artikler merket med: Audiopedagog

Habilitering og rehabilitering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneHabilitering er hjelp til enkeltpersoner med sammensatte behov. Rehabilitering er hjelp til personer med sammensatte behov som har årsak i nye skader. Habilitering og rehabilitering skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne får muligheter til deltagelse i samfunnet på egne premisser.

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskoleopplæring, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.