Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Skatt og ligning

Arv og gaver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Dødsfall, Barn og foreldre, Skatt og ligning, Emneord

fylkeArv- eller gavemelding skal sendes til kemnerkontoret i det fylket der arvelateren (den en arvar fra) eller giveren bor.

Eiendomsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Skatt og ligning, Emneord

kommuneKommunal skatt eller avgift på ulike former for eiendom. Kommunen avgjør om det skal være eiendomsskatt i kommunen.

Inntekts- og formueskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Skatt og ligning, Emneord

statPersonlige skatteytere betaler inntektsskatt av arbeidsinntekt og pensjoner. Det skal også betales skatt av nettoformue over et visst nivå.

Næringsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.07.20 Tema Skatt og ligning, Emneord

statAlle næringsdrivende plikter å betale skatt av næringsinntekt. Selskapsformen avgjør hvem skatteplikten gjelder.

Selvangivelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Skatt og ligning, Emneord

statSelvangivelsen skal inneholde en spesifisert oppstilling over all bruttoformue og bruttoinntekt, fradragsposter og andre nødvendige opplysninger. Alle personlige skatteytere får i utgangspunktet tilsendt en forhåndsutfylt selvangivelse. Fristen for å levere selvangivelse er 30. april.

Skattekort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Skatt og ligning, Inntekt, Emneord

statOpplysninger om inntekt og formue fra tidligere ligning. Grunnlag for utregning av forskuddsskatt.