Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Offentlige avgifter

Arbeidsgiveravgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Offentlige avgifter, Emneord

statEn avgift betalt av arbeidsgiver. Det er ulike satser for de fem sonene i landet. Det er den registrerte adressen til virksomheten og ikke de ansatte sin bostedskommune, som avgjør hvilken sone en er i.

Bompenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Vei og veitrafikk, Emneord

statAvgift for å finansiere vei-, bro- og tunnelprosjekt. Til dette hører Autopass, det norske systemet for elektronisk betaling av bompenger, og Autopass samlet betaling (ASB).

Dokumentavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlige avgifter, Emneord

statAvgift til statskassen ved utskrivning, overføring eller tinglysing av visse dokument, for eksempel tinglysing av skøte på fast eiendom. 

Kommunale avgifter og gebyrer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Offentlige avgifter, Eiendom, Emneord

kommuneKommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen utøver. Kommunale avgifter er vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, feiergebyrer. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for innkreving. 

Kringkastingsavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Offentlige avgifter, Emneord

statAvgift som skal betalast av alle som har kringkastingsmottakar. Blir fastsett av Stortinget.

Merverdiavgift

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statAvgift som skal betales på omsetning av varer og tjenester i alle ledd.

 

Motorvognavgifter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Offentlige avgifter, Kjøretøy, Emneord

statMotorvognavgiftene omfatter seks avgifter med til dels ulik grunngiving og formål. Avgiftene er knyttet dels til kjøp/leie av køretøy og dels til bruk av køretøy. De ikke-bruksavhengige avgiftene er engangsavgiften, omregistreringsavgiften, årsavgiften og vektårsavgiften. Til de bruksavhengige avgiftene hører avgiftene på bensin og diesel.

Toll

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Offentlige avgifter, Handel og service, Emneord

statSkatt på vareflommen over en grense. En skiller mellom innførselstoll (skatt på importerte varer) og utførselstoll (skatt på eksporterte varer) og transittoll (skatt på gjennomførsel av utenlandske varer).