sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Matombringing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstjenester, Emneord

kommuneTilbud til hjemmeboende eldre eller funksjonshemmede som på grunn av høy alder eller andre årsaker ikke er i stand til å lage mat. For nærmere informasjon om tilbudet, ta kontakt med kommunen. 

Maten skal være tilpasset mottakerens kultur/religion. 

Lokal beskrivelse

Matombringing er del av vår hjemmetjeneste, som bl.a. også omfatter hjemmesykepleie. Tjenesten er behovsprøvd ut fra en faglig vurdering av behovet, og kan søkes om.

Telefon ekspedisjonen: 76 98 58 00.