Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Motorferdsel i utmark

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Kjøretøy, Naturforvaltning, Emneord

kommuneMed motorferdsel menes bruk av kjøretøy som er motordrevet. Med utmark menes udyrket mark. Motorferdsel i utmark er generelt ikke lov. For nærmere bestemmelser, ta kontakt med kommunen. 

Utmark innbefatter strender, svaberg, vatn, myr, hei, skog og fjell. I lov om motorferdsel i utmark blir også setervoll, hustomt, engslått, kulturbeite og skogplantefelt som ligger i utmark, regnet som utmark.