Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Næringsutvikling

Bedriftsetablering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statÅ starte en bedrift/virksomhet.

 

Bransjekrav

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRegelverk for virksomheter. Medregnet hvilke krav som blir stilt til bransjar innenfor ulike områder.

Designbeskyttelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statDesign refererer til utseende og formen til et produkt eller del av et produkt. En designregistrering dokumenterer retten til et bestemt design i et bestemt tidsrom, og en kan lettere hindre andre i å utnytte samme designen. Patentvern hører til emneordet patent.

Etablering av barnehage

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Næringsutvikling, Emneord

kommuneEtablering av familiebarnehage og ordinær barnehage. Det er kommunen som godkjenner barnehagar. Barnepark er eget emneord.

 

Foretaksregistrering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRegistrering i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene. Registering skjer på blanketten "samordna registermelding". Registrering er avgiftsbelagt. 

 

Konkurs

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statRettslig fremgangsmåte der en betalingsudyktig mister råderetten over boet sitt. Boet blir solgt og utbyttet fordelt mellom fordringshaverne. Statlig lønnsgarantiordning sikrer utbetaling av lønn til arbeidstagere som blir rammet.

Miljøsertifisering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statEkstern verifisering av en virksomhets miljøsystemer. Skal sikre at virksomheten arbeider med å redusere egen påvirkning på det ytre miljøet. 

Næringsareal

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

kommuneAreal avsatt til næringsvirksomhet i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.

Næringsfond

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

kommuneStatlige, fylkeskommunale, regionale og kommunale fond som skal stimulere til næringsutvikling.

Oppgaveplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statHer brukt om pålegg om innrapportering av opplysningar fra næringsdrivende til statlige styresmakter. En oppgaveplikt vil ofte være i form av et skjema som den næringsdrivende må fylle ut. 

Patent

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statEt patent gir enerett til å utnytte en oppfinnelse kommersielt for et avgrensa tidsrom. I denne perioden kan ikke andre produsere, importere eller selge en oppfinnelse som er patentert. For å få patent må en oppfinnelse oppfylle visse krav.

Standardisering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statOmtale av viktige sider av varer, tjenester og/eller arbeidsprosessae (inkludert prøvingsmetoder). Blir utarbeidet etter initiativ fra interessegrupper som ønsker felles spilleregler i markedet. Frivillig å bruke, unntat når myndigheitene krever at de skal brukes, eller når det i avtaler er bestemt at de skal brukes.

Varemerke

Opprettet 20.09.11 Sist endret 28.04.13 Tema Næringsutvikling, Emneord

statSærlig kjennetegn for leverandør eller produsent av varer og tjenester. Næringsdrivende kan ved registrering oppnå enerett til bruken av figur, ord eller slagord.