Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tilskuddsordninger

Idrettsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

statOffentlige støtte til idrettsformål. Idrettsmidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

Kulturmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

kommuneOffentlig tilskudd til kulturarbeid. Det finnes ulike tilskuddsordninger, organisert av kommunen, fylkeskommunen og departementet. 

Ta kontakt med din kommune for å få kunnskap om tilgjengelige midler i din kommune. 

Nærmiljøtilskudd

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskuddsordninger

generell infoTilskudd til tiltak og ulike anlegg i nærmiljøet, som f.eks. fritidsklubb, ungdomskafé, bydelsanlegg, skoleområder og grønne areal i sentrumsområdene.

Ungdomsmidler

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Tilskuddsordninger, Emneord

kommuneKommunale midler som skal stimulere lag, foreninger og organisasjoner til å drive ungdomsrettede aktiviteter.