Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rustiltak

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Omsorgstjenester, Psykisk helse, Emneord

kommuneRegjeringen har som overordnet mål for rusmiddelpolitikken å redusere de negative konsekvensene av rusmiddelbruk for enkeltpersoner og for samfunnet. Målet for den forebyggende politikken er å begrense skadelig bruk av rusmidler, utsette debutalder og fange opp utsatte grupper og enkeltpersoner på et tidlig stadium. Målet er helhetlige og tilgjengelige tjenester og inkludering i samfunnet.

Mennesker som står i fare for eller har utviklet rusmiddelavhengighet har ofte behov for sammensatte tjenester over tid. Mange har somatiske og psykiske lidelser i tillegg til rusmiddelproblemer. Det er derfor nødvendig å tilby et sammenhengende tjenestetilbud som omfatter forebyggingstiltak, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester.

Rusmiddelpolitikken er sektorovergripende og krever samarbeid på tvers av departements- og etatsgrenser.

Rustiltakene er flere og avhengig flere variabler. Det kan for eksempel være snakk behov for akutt avrusning, gravide rusmiddelbrukere, legemiddelassisert rusmiddeltiltak (LAR), m.fl. 

For fullstendig oversikt over tilgjengelige tiltak i din kommune, ta kontakt med kommunen. 

Lovverk som kommer til anvendelse er avhengig av tiltak som igangsettes. Nedenfor finner du lover som kan være aktuelle.