Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Psykisk helsevern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Psykisk helse, Emneord

kommuneTjenestene innenfor psykisk helsevern skal legge mestrings- og brukerperspektivet til grunn og bidra til bedre levekår for mennesker med psykiske lidelser. Tilbudene skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet. 

Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander.

Formålet er:

  • å fremme uavhengighet
  • selvstendighet for den enkelte
  • evnen til å mestre eget liv
  • å styrke de lokalbaserte tjenestene 

I opptrappingsplanen for psykisk helse legges det vekt på tett samarbeid mellom de ulike aktørene innenfor fagområdet. 

Har du spørsmål, ta kontakt med din kommune.