Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barnehage, Grunnskoleopplæring, Psykisk helse, Videregående opplæring, Emneord

kommuneDen pedagogisk-psykologiske tjenesten (PPT) er en kommunal tjeneste med hjemmel i Opplæringsloven. Målgruppen for Pedagogisk-psykologisk tjeneste er barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole, og har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnhager med å legge til rette for barn med spesielle behov.

Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Henvisning til tjenesten kan foretas av foresatte eller i samråd med barnehage/skole. Unge over 15 år kan selv ta initiativ til kontakt med tjenesten, eventuelt i samarbeid med skolen.