Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Integrering

Inkludering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Emneord

statTiltak for at alle som bor i Norge skal ha like rettigheter og plikter til å bidra og til å delta i fellesskapet.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har ansvaret for integrerings- og inkluderingspolitikken.

Introduksjonsprogram for innvandrere

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Voksenopplæring, Emneord

kommuneMålet med introduksjonsprogrammet er å gi grunnleggende ferdigheter i norsk, grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv, samt å forberede for deltakelse i yrkeslivet og/eller utdanning.

Norskopplæring

Opprettet 20.09.11 Sist endret 07.04.13 Tema Integrering, Voksenopplæring, Emneord

kommuneEn rekke innvandrere bosatt i Norge vil ha rett og/eller plikt til 250 timer opplæring i norsk og 50 timer opplæring i samfunnskunnskap på et språk den enkelte forstår, i regi av kommunen. Dette følger av introduksjonsloven.

Tolketjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 09.04.13 Tema Integrering, Språk, Emneord

statEn tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker.

NAV Tolketjeneste har tilbud om tolketjenester.