Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Samfunnsplanlegging

Kommunal planstrategi

Opprettet 19.02.13 Sist endret 08.04.13 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

kommuneKommunestyret skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Dette gjelder for hvert valgte kommunestyret, og planen må vedtas senest ett år etter konstituering. 

Planstrategien bør omfatte strategisk viktige valg for kommunen. 

Kommuneplan

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

kommuneEn overordnet plan for utviklingen av en kommune. Bestemmelsene om kommuneplanlegging er hjemlet i plan- og bygningsloven. 

Kommuneplanen er todelt. En del omhandler areal og den andre samfunn. For nærmere informasjon om de ulike delene, se lenker under Nettressurser (nedenfor). 

Regional planlegging

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Samfunnsplanlegging, Emneord

fylkeOffentlige planprosesser og dokumenter som gjelder for en region.

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggerrettigheter, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkter og områder utført på en slik måte at alle, så langt det er mulig, kan benytte dem uten behov for tilpasning. Det er et mål at bygg, produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner, alder som funksjonsevne. 

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging.