sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ekteskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Samliv, Religion og livssyn, Emneord

statEn samlivspakt. Det er flere vilkår for å inngå eksteskap, blant annet at en er 18 år gammel og ikke er i slekt med hverandre. For å inngå ekteskap i Norge må du først få en prøvingsattest fra folkeregisteret (skattekontoret). Denne bekrefter at man fyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Kommunal vigsel

Ekteskapsloven er endret, fra 1. januar 2018 er ansvaret for borgerlige vigsler overført til kommunene.
 
Evenes kommune vil fra 1. januar tilby kommunalt vigselstilbud til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på  eller ring 76 98 15 00.
 

Før dere gifter dere

Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen, og alle skjema fylles ut på >>skatteetaten. 
 
Skjemaet sendes til det lokale skattekontoret. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må sendes til Evenes kommune senest 3 uker før vielse. 
 
Du kan sende attesten til:
Evenes kommune 
Postboks 43 
8539 Bogen i Ofoten
 
Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta >>kontakt med Skatteetaten.
Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.
 
Lovverk
* Ekteskapsloven (Lov om ekteskap)
Forskrift om kommunal vigsel