Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Politiske partier

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

generell infoEt politisk parti består av partimedlemmer. Medlemmene i et politisk pari har oftest sammenfallende synspunkt i politiske spørsmål. Målet med et politisk parti er oftest å øve innflytelse i politiske beslutningsprosesser. 

Innflytelse kan oppnås ved å stille liste med kandidater til kommune-, fylkes- og/eller stortingsvalg. Det er velgeroppslutningen som avgjør hvor mange kandidater som kommer inn i det valgte politiske organet. 

Partiregistrering gjøres i Partiregisteret, administrert av Brønnøysundregistret. 

De administrative oppgavene i tilknytning til Lov om visse forhold vedrørende politiske partier (partiloven) er lagt til Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og fylkesmennene.