Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Politikk og valg

Innbyggerinitiativ

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

kommune

Med innbyggerinitiativ menes at innbyggerne i en kommune eller et fylke har rett til å sette en sak på den politiske dagsorden i kommunen eller fylket (initiativrett). Det er i loven satt visse minimumsvilkår for at det skal oppstå en plikt for kommunestyret eller fylkestinget til å behandle forslaget.

Politiske partier

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

generell infoEt politisk parti består av partimedlemmer. Medlemmene i et politisk pari har oftest sammenfallende synspunkt i politiske spørsmål. Målet med et politisk parti er oftest å øve innflytelse i politiske beslutningsprosesser. 

Valg

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Politikk og valg, Emneord

kommuneAvstemning for å velge personer til verv, stillinger og posisjoner. I Norge er det valg til Stortinget, kommunestyret og fylkestinget hvert fjerde år. Stortingsvalget holdes for seg selv, mens valg til kommunestyret og fylkestinget skjer samtidig.