Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Personopplysninger

D-nummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statD-nummer er et identifikasjonsnummer som blir tildelt personer som ikke står innmeldt i folkeregisteret, og blir brukt som identifikasjon på lik linje med fødselsnummer.

Flyttemelding

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Flytting, Personopplysninger

statMelding om flytting skal sendes Folkeregisteret ved likningskontoret. Det samme gjelder for flytting til utlandet. Flytter du innenfor Norge må du melde fra til skattekontoret innen åtte dager etter at du har flyttet. 

Fødselsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statAttest som viser når og hvor en er født og navnet på foreldrene. Blir skrevet ut av folkeregisteret.

Fødselsnummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statIdentifikasjonsnummer med 11 siffer. De 6 første viser fødselsdato, og de 5 siste utgjør personnummeret. Ordningen administreres av Skatteetaten. 

MinID

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statElektronisk innlogging til offentlige tjenester.

Personnavn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barn og foreldre, Samliv, Personopplysninger, Emneord

statMelding om å ta, endre eller sløyfe navn skal sendast til folkeregisteret ved likningskontoret. Alle skal ha fornavn og ett enkelt eller dobbelt etternavn. I tillegg kan en ha mellomnavn. Førstegangs navnevalg må skje innen barnet fyller seks måneder.

Personvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

kommunePersonopplysningsloven inneholder rettigheten til å få opplysninar om seg selv. Det er ikke muligheter til å bruke informasjon om den enkelte uten at det blir gitt samtykke til at opplysningene kan benyttes. Virksomheter skal sikre opplysningene.

Politiattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Personopplysninger, Emneord

statEn politiattest inneholder opplysninger om en person sine oppføringar i politiregisteret. I en rekke yrker er politiattest påkrevet for å bli ansatt . Attesten blir bare skrevet ut til konkrete formål, ikke på generelt grunnlag.

Det kreves politiattest for å få ansettelse blant annet innenfor skoleverket og helse- og omsorgstjenester.