Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Innbyggerrettigheter

Innsynsrett

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statRett til innsyn og informasjon om egne personopplysninger for å ivareta eget personvern. Det kan kreves at urette eller unødvendige opplysninger skal slettes.

Likestilling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statAlle skal ha krav på å få de samme mulighetene til å utvikle seg, utnytte sine evner og leve sine liv, uavhengig av kjønn, sosial bakgrunn, religion, seksuelle orientering, funksjonshemming eller etniske tilhørighet.

Menneskerettigheter

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statGrunnleggende rettigheter som rettsikkerhet, religionsfrihet, stemmerett og ytringsfrihet. Menneskerettighetene følger av internasjonele overenskomster og praksis. Målet for Norges multilaterale og bilaterale menneskerettighetspolitikk er å bidra til bedre etterlevelse av menneskerettighetene. De viktigste multilaterale fora for dette arbeidet er FNs generalforsamling og FNs Menneskerettighetsråd.

Pass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Innvandring og innreise, Utenlandsreiser, Innbyggerrettigheter, Emneord

statNorsk pass er eneste gyldige legitimasjon for norske borgere. For å reise utenfor Norden må du ha med gyldig norsk pass, også på reiser til land som er med i Schengen-samarbeidet. Noen flyselskap krever gyldig pass også på reiser innenfor Norden. I Schengen-området må passet som hovedregel være gyldig 3 måneder etter hjemkomst.

Statsborgerskap

Opprettet 20.09.11 Sist endret 17.04.13 Tema Innvandring og innreise, Innbyggerrettigheter, Emneord

statInnebærer tilhørighet til en stat, og visse rettigheter og plikter overfor denne staten. Man kan bli norsk statsborger ved fødtsel, adopsjon, etter melding eller etter søknad.  

Universell utforming

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Bygging, Innbyggerrettigheter, Kommunal planlegging, Samfunnsplanlegging, Emneord

statUtforming av bygg, produkter og områder utført på en slik måte at alle, så langt det er mulig, kan benytte dem uten behov for tilpasning. Det er et mål at bygg, produkter og områder tar hensyn til menneskets variasjoner, alder som funksjonsevne. 

I henhold til plan og bygningslovens formål, skal universell utforming tas hensyn til allerede under planlegging. 

Vergemål

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Innbyggerrettigheter, Emneord

statPlikter, tilsyn og myndighet som en verge har til å handle på vegne av en person som er mindreårig eller umyndiggjort.