Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Beredskap og sikkerhet

Brannvern og eksplosjonsvern

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneHåndtering av brannfarlig, eksplosjonsfarlig og andre farlige stoffer. Til dette hører også transport av farlig gods på veg og jernbane og førebyggende brannvern. Fyrverkeri er eget emneord.

Krisehåndtering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

kommuneHåndtering av kriser og katastrofer, samt beredskapsplaner for krisehåndtering.

Stat, fylkeskommuner, kommuner, helseforetak, Mattilsynet og vannverk er pålagt å ha beredskapsplaner. 

Redningstjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statOrganisert virksomhet som yter rask innsats for å redde menneskeliv i forbindelse med øyeblikkelig innsats for å redde mennesker fra død eller skade.

Redningstjenesten i Norge er ikke fastlagt eller regulert i en egen lov. De to hovedredningssentralene i henholdsvis Bodø og Sola og 55 lokale redningssentraler, har ansvaret for å lede og koordinere søks- og redningsaksjoner.

Våpentillatelse

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statLisens eller løyve for å eie våpen.

Du må kunne dokumentere behovet for våpen for å få lisens eller løyve, og dette gjøres i eget søknadsskjema som leveres politiet. 

Verneplikt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 14.04.13 Tema Beredskap og sikkerhet, Emneord

statVerneplikt er en plikt mannlige statsborgere i landet har til å delta i forsvaret av Norge.