Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tannhelsetjeneste

Opprettet 20.09.11 Sist endret 22.06.20 Tema Helsetjenester, Emneord

fylkeTannhelsetjenester er et tilbud for å fremme tannhelse. Det er Fylkeskommunen som har ansvaret for den offentlige tannhelsetenesten. De fleste må betale utgiftene til tannbehandling selv, men det finnes unntak. 

Blant de tilstandene som gir rett til slik stønad/trygd/støtte er:

  • bittavvik som gir behov for tannregulering (gjelder i hovedsak for barn og ungdom)
  • periodontitt (alvorlig tannkjøttsykdom med tannløsning som ytterste konsekvens)
  • alvorlig tannslitasje eller syreangrep
  • munntørrhet (hyposalivasjon) som har medført økt kariesaktivitet
  • ulykke eller yrkesskade (yrkesskaden må være godkjent av NAV og tannbehandlingen må ha sammenheng med yrkesskaden)
  • sjelden medisinsk tilstand (se egen liste over hvilke diagnoser som omfattes)
  • veilederen "Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til tannbehandling" hos Helse- og omsorgsdepartementet finner du mer utfyllende vilkår og full oversikt over alle tilstandene.