sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Sykehjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Botilbud, Emneord

kommuneSykehjem er en institusjon for pasienter som ikke greier seg i eget hjem med hjemmesykepleie eller annet hjelp. Et sykehjem er heldøgnsåpent og heldøgnsbemannet. Sykehjem kan være offentlig eller privat drevet. 

Sykehjemstjenesten innbefatter langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold.For mer informasjon om sykehjemstilbudet, ta kontakt med kommunen. 

Enkelte kommuner har også sykehjemstilbud utenfor egen kommune og/eller utenfor Norge. 

Lokal beskrivelse

EOS FotoUKLabergEvenes omsorgssenter ligger på Liland, og har 20 plasser. Disse er fordelt med 8 plasser i skjermet enhet (Lunebo), og 12 plasser på pleieavdeling. Sykehjemmet er utformet slik at vi kan justere fordelingen mellom avdelingene etter behov.

Plass på sykehjem tildeles av vårt inntaksteam. Dette tildeler også eldrebolig og omsorgsbolig, slik at brukere får det botilbudet som best er tilpasset behovet.

Telefon ekspedisjonen: 76 98 58 00.

For mer opplysninger, kontakt leder sykehjem