sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Legevakt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Helsetjenester, Emneord

kommuneAlle kommuner skal ha legevakt. Dette for å dekke behovet for øyeblikkelig hjelp utenom fastlegens åpningstider. Legevaktordningen er organisert på ulike måter. Noen kommuner har egen legevakt, mens andre inngår i en interkommunal ordning. 

Øyeblikkelig hjelp på dagtid ivaretas normalt av fastlegene. Andre steder er legevakten fast bemannet hele døgnet.

Det er egenandel ved bruk av legevakt. .

Akutt Medisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) kontaktes i nødsituasjoner. Telefonnummer til AMK er 113.

Lokal beskrivelse

Evenes, Tjeldsund og Skånland (ETS) har felles legevakt. Ring 116117 / 770 89555. Ved akutte eller livstruende tilstander, ring 113.

Vi hjelper deg når det haster. Legevaktas oppgave er å gi deg hjelp med helseproblemer som må behandles så raskt at fastlegen ikke kan benyttes

  • Livstruende sykdom eller skade
  • Alvorlig sykdom eller skade, eller mistanke om dette
  • Sykdom eller skade der det kan medføre fare for varig helseskade eller vesentlig forverring å vente med legekonsultasjon til neste dag
  • Utålelige symptomer (smerte, kvalme eller liknende)

Om natten er legevakta kun for de mest alvorlig syke og skadde pasientene. På hverdager skal du primært søke legehjelp hos din fastlegeLegevakta er ikke ment for deg som har en vanlig forkjølelse eller sykdom over flere dager uten akutt forverring