Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Eiendom

Adressetildeling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneTildeling av gate- eller vegnavn med husnummer. Alle boliger, fritidsboliger, offentlige bygg og bygg benyttet til næringsvirksomhet skal ha en offisiell adresse. Eventuelle klager behandles av kommunen, og endelig klageinstans er Fylkesmannen. 

Bolignummer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneEt unikt bostednummer som består av en bokstav og fire tall. Bostednummeret skal brukes i flyttemeldinger til folkeregisteret og i byggemeldinger.

Bostedsattest

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Flytting, Emneord

statBostedsattest ("bostedsbevis") er en utskrift fra folkeregisteret som viser hvilken adresse du er registrert med som fast boligadresse.Bostedsattest kan bestilles fra skattekontoret.

Brøyting

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Vei og veitrafikk, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneSnørydding og vintervedlikehold. Ansvaret for brøyting ligger på den som eier veien. 

Eiendomsregister

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Emneord

statRegister over registrerte eiendommer som kan omsettes eller pantsettes. Hver eiendom i registeret har et gårdsnummer og et bruksnummer. Ved festetomter, har eiendomene festenummer. Eiendomsregisteret er et nasjonalt register. 

Eiendomsskatt

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Skatt og ligning, Emneord

kommuneKommunal skatt eller avgift på ulike former for eiendom. Kommunen avgjør om det skal være eiendomsskatt i kommunen.

Feiing

Opprettet 20.09.11 Sist endret 01.09.16 Tema Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneVedlikehold og tilsyn av fyringsanlegg. Kommunen har forebyggende oppgaver som feiing og tilsyn. 

Kommunale avgifter og gebyrer

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Offentlige avgifter, Eiendom, Emneord

kommuneKommunale avgifter er indirekte skatter på tjenester som kommunen utøver. Kommunale avgifter er vannavgift, avløpsavgift, renovasjonsavgift, feiergebyrer. Det er den enkelte virksomhet som er ansvarlig for innkreving. 

Landbrukseiendom

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statEiendom som er benyttet eller kan benyttes til jordbruk eller skogbruk. Eiendom, eller rettigheter som ligger til eiendommen, kan ikke deles uten samtykke fra departementet. Til dette hører odel og bo- og driveplikt.

Naturskade

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Landbruk, Emneord

statSkade som har sin årsak i ei naturulykke, som for eksempelt flom, storm, ras eller skred.

Oppmåling

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneMedregnet kartforretning som er en prosedyre for fastlegging av nye, og eksisterende usikre, grenser. Medregnet målebrev som utarbeides på grunnlag av en kartforretning og som gir opplysninger om gnr./bnr. og hvem som har rekvirert oppmålingen. Målebrevet blir sendt til tinglysingsmyndighetene og danner grunnlag for salg, pantsetting m.m

Renovasjon

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Avfallshåndtering, Eiendom, Tekniske tjenester, Emneord

kommuneKommunen har ansvar for innsamling av husholdningsavfall. Avfall fra private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Farlig avfall skal leveres på egne mottak. Det eksisterer egne returordninger for bestemte typer avfall. 

Seksjonering

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Eiendom, Emneord

kommuneSeksjonering hvis en eiendom har flere selvstendige enheter som hver for seg kan selges eller pantsettes, samtidig som det ikke er naturlig å dele eiendommen gjennom en oppmålingsforretning (tidligere kalt delingsforretning).