sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Besøkshjem

Opprettet 20.09.11 Sist endret 05.04.13 Tema Barne- og familievern, Emneord

kommuneBesøkshjem er helt vanlige hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk. Hvor ofte en mottar besøk avtales, men det er ofte snakk om helgebesøk og enkelte feriedager.

Det er ingen krav til utdanning for å bli besøkshjem. Man kan være enslig eller leve i parforhold. Det viktige er at man er en trygg voksenperson, og at man ønsker å være sammen med barn og/eller ungdom.

Ønsker du mer informasjon om besøkshjem, ta kontakt med din kommune.  

Hva er et besøkshjem

Besøkshjem er en familie som på oppdrag fra barneverntjenesten tar imot ett eller flere barn i helger og eventuelt ferier. Målsettingen med tiltaket kan variere fra sak til sak, men det handler oftest om at barnet skal få et pluss i hverdagen. Det gir også slitne foreldre en mulighet for avlastning. Et besøkshjem skal ikke være et “superhjem”. Det er ikke nødvendig med sosialfaglig utdannelse for å bli besøkshjem.

En forutsetning for å bli besøkshjem er at familien har en stabil livssituasjon og kan binde seg for minst ett år. Det må ikke være noen store livskriser, rusproblemer eller psykiske problem i familien. Ellers kreves det at familien har tid, overskudd og sengeplass til et ekstra barn. Familien bør ha innlevelsesevne og forståelse for barns ulike behov og reaksjoner. I de fleste sammenhenger er det å oppleve en trygg og forutsigbar familiesituasjon hva barna trenger mest.

Besøksforeldre må framlegge politiattest.