Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Arbeidsgiver

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Arbeidsliv, Emneord

statArbeidsmiljøloven definerer arbeidsgiver som enhver som har tilsatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Arbeidsgivere kan få hjelp med rekruttering og omstilling hos NAV arbeid.

Alle som har personer ansatt hos seg er arbeidsgiver. Stat, fylkeskommune og kommune er arbeidsgiver for de som er ansatt hos de respektive. 

NAV arbeidslivssenter kan gi hjelp til å lage avtaler om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale). Arbeidstilsynet har informasjon om ansvar og plikter man har som arbeidsgiver.