Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Inntekt

Dette er ikke en kommunal tjeneste, men andre som står ansvarlig for å levere. Tjenestene under "Arbeid" er i hovedsak levert av NAV.

Feriepenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statRetten til feriepenger er knyttet til arbeidstakerbegrepet - det at man utfører arbeid i annens tjeneste. Alle arbeidstakere har rett til feriepenger. Selvstendige oppdragstakere har ikke rett til feriepenger etter ferieloven, fordi de ikke regnes som arbeidstakere.

Lønn

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statAll godtgjørelse i arbeidsforhold betegnes som lønn. Hovedregelen er at lønn utløser skatteplikt for arbeidstaker og arbeidsgiveravgiftsplikt for arbeidsgiver.

Reiseregning

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Inntekt, Emneord

statReiseregning skal skrives på fastsatt skjema og sendes til arbeidsgiver/oppdragsgiver så snart som mulig og innen en måned etter at reisen er avsluttet dersom ingen annen tidsfrist er bestemt.

Skattekort

Opprettet 20.09.11 Sist endret 04.04.13 Tema Skatt og ligning, Inntekt, Emneord

statOpplysninger om inntekt og formue fra tidligere ligning. Grunnlag for utregning av forskuddsskatt.