Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Barnehageplass

Opprettet 20.09.11 Sist endret 08.04.13 Tema Barnehage, Emneord

kommuneBarnehage er et pedagogisk tilbud til barn under skolealder. Alle barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har rett til plass. Barn som er født fra og med september har rett til barnehageplass fra august det påfølgende året.

Tjenesteutøver:

Det finnes både kommunale og private barnehagetilbydere. 

Du søker kommunen om barnehageplass. 

Dersom du ønsker å klage på saksbehandlingen i forbindelse med søknad om barnehageplass, så skal klagen rettes til kommunen. Dersom du skal klage på vedtaket, er klagefristen tre uker fra du mottar avgjørelsen. For mer informasjon om klageadgang, ta kontakt med din kommune.

Klager vedrørende det pedagogiske innholdet, lokalene eller annet som gjelder barnehagen, gjøres til barnehagen ved daglig leder.

Alle barnehager skal ha et foreldreutvalg og et samarbeidsutvalg.  

Det er fylkesmannen som skal kontrollere driften av barnehager, og at disse etterlever lover, forskrifter og retningslinjer.