Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Rehabiliteringspenger

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Økonomiske ytelser, Emneord

statYtelse til livsopphold ved sykdom skade eller lyte som fører til at en ikke kan utføre arbeid. Attføringsytelser, sykepenger, uførepensjon og uførestønad er egne emneord. 

Ordningen med rehabiliteringspenger er opphørt fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt er det innført en ny stønad som erstatter tidsbegrenset uførestønad, attføringspenger og rehabiliteringspenger. Den nye stønaden kalles arbeidsavklaringspenger.