sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Døvetolk

Opprettet 20.09.11 Sist endret 06.04.13 Tema Avlastning og støtte, Emneord

statEn tolk eller tolk/ledsager fungerer som et bindeledd mellom hørende og hørselshemmede, døve eller døvblinde mennesker. Er du døv, sterkt hørselshemmet eller døvblind, kan du få gratis tolkehjelp eller tolk-ledsagerhjelp gjennom NAV hjelpemiddelsentral.