Rådmannens budsjettforslag 2020

. i kategorien Nyheter

HP2020 RRådmannen presenterte i dag sitt forslag til handlingsplan og økonomiplan for 2020 - 2023 samt forslag til budsjett for 2020. Forslaget omfatter også betalingssatser for 2020.

Handlingsplanen er en konkretisering av samfunnsplanen, som er kommunens langsiktige plan for utvikling av Evenes. Handlingsplanen og økonomiplanen har varighet for 4 år, og rulleres hvert år. Budsjett for 2020 er år 1 i økonomiplanen.

Det er formannskapets innstilling som skal legges ut på offentlig ettersyn, og formannskapets innstilling er grunnlag for behandling i kommunestyret. Etter møteplanen skal formannskapet avgi sin innstilling 27. november, mens kommunestyret har sitt møte 10. desember.

Les rådmannens forslag til formannskapet her: Handlingsprogram og økonomiplan 2020 - 2023. Budsjett 2020. Rådmannens forslag

Det er også laget en publikumsversjon av økonomiplanen, slik at leserne kan lage sitt eget forslag til økonomiplan. Dette kan lastes ned her:  Økonomiplan 2020 - 2023. Publikumsmodul. Dette er et regneark som også omfatter en veiledning.

Her er forslag til betalingsregulativ som budsjettforslaget bygger på: Betalingsregulativ 2020 - Rådmannens forslag

 

 lik-oss-p-facebook