Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Ledige stillinger

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

stilling ledigEvenes kommue har følgende stillinger ledig:

 

 

 

 

  • Avdelingsleder
  • Sykepleier/ vernepleier (utlysningstekst nedenfor)
  • Helsefagarbeider natt (utlysningstekst nedenfor)

1) Sykepleier/ vernepleier hjemmetjenesten 100 %

Hjemmetjenesten har base på Evenes omsorgssenter. Det er ca.18 årsverk i turnus, hvorav 6,6 årsverk er sykepleiere. Vi har egen ergoterapeut tilsatt i vårt team. Vi har følgende stillinger ledig:

  • SYKEPLEIER/ VERNEPLEIER 100 % fast stilling
  • SYKEPLEIER / VERNEPLEIER 100 % vikariat

Stillingene jobber 2 av 5 helger i todelt turnus. Vikariatet er for perioden 01.09.19- 31.08.20.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

• Ivareta det sykepleiefaglige/vernepleiefaglige arbeidet på avdelingen.

• Jobbe selvstendig, og med fokus på forebygging, rehabilitering, lindrende pleie og geriatri.

• Delta aktivt i det tverrfaglige teamet.

• Sørge for god dokumentasjon og utarbeidelse av tiltaksplaner.

• Sørge for god samhandling

• Være aktiv bidragsyter til kunnskapsbasert praksis

Kvalifikasjoner:

• Relevant 3-årig høyskoleutdanning og norsk autorisasjon.

• Førerkort – da beredskapsvakter kan påregnes.

• Du må beherske norsk muntlig og skriftlig.

• Du må ha gode datakunnskaper

• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse

• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA- status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt.

Personlige egenskaper:

• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.Du må være trygg på deg selv.

• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.

• Du må kunne arbeide selvstendig, men samtidig være en god lagspiller som viser glede, initiativ og engasjement i ditt arbeid.

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver

• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer

• Opplæring og veiledning

• Lønn etter sentrale og lokale avtaler

• Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 91819032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Pga omlegging av IT systemet sendes søknad pr e-post til og merkes med "Søknad på stilling"

 Søknadsfrist 27.09.19

2) Helsefagarbeider miljøtjenesten 16 % natt

Miljøtjenesten gir tjenester til barn, unge og voksne med nedsatt funksjonsevne. Avdelingen har base på Liland. Det er ca.10 årsverk i turnus, hvorav ca. 5 årsverk er vernepleiere.

Stillingen er en nattevaktstilling med arbeid hver 4.helg. Stillingsstørrelsen er 24 %, men pga. av hvilende nattevakter er lønnsprosenten 16 %. Du vil få overtidsbetaling for utrykning fra vaktrom. Stillingen er ledig nå. Det er muligheter for ekstravakter.

Kvalifikasjoner:

• Helsefagarbeider, autorisasjon som fagarbeider innen helse- og sosialfagområdet.

Førerkort

• Positiv innstilling og evne og vilje til å jobbe alene og i team.

 

Personlige egenskaper:

• Du må være trygg på deg selv.

• Du må være faglig interessert og like faglige utfordringer.

• Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

 

Vi jobber for at helse- og omsorgstjenesten skal ivareta både bruker, pårørende og ansatte. Vi tilstreber å få rett person på rett plass, og vi ønsker oss medarbeidere som er interesserte i å være med på i utvikle egen arbeidsplass.

Vi tilbyr:

 • Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 

• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 

• Opplæring og veiledning 

• Lønn etter sentrale og lokale avtaler

• Evenes kommune er en IA-bedrift

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til fagleder Merete Mathiassen tlf 917 78 908 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf 91819032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

 

Pga omlegging av IT systemet sendes søknad pr e-post til og merkes med "Søknad på stilling"

Søknadsfrist: 27.09.19