Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Vil du bli vår nye avdelingsleder?

Skrevet av Stine Fedreheim . i kategorien Nyheter

stilling ledigEVENES KOMMUNE – Kanskje den mest spennende kommunen å jobbe for akkurat nå?

Vi ligger midt mellom Harstad og Narvik og blir vertskap for mer enn 500 nye statlige stillinger i forsvaret. Det investeres for over 4 milliarder på Evenes flystasjon, og næringslivet følger opp med ytterligere investeringer i næringsvirksomhet. Vi kan by på flotte naturopplevelser rett utenfor stuedøra, med spektakulær natur rundt oss på alle sider. Evenes kommune har 1400 innbyggere og har et stort og sterkt engasjement i frivillige lag og foreninger. Vi er kommunen som garanterer gode naboer. Vi har nå følgende stilling ledig:


Avdelingsleder hjemmetjenesten 100 % fast stilling

Hjemmetjenesten gir hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester til innbyggere som har behov for hjelp for å mestre hverdagen i eget hjem. Hjemmetjenesten er lokalisert i nær tilknytning til kommunens øvrige helse- og omsorgstjeneste på Evenes omsorgssenter, og har en dimensjon på ca. 20 årsverk. Det gjennomføres nå et kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenesten og det vil bli kjøpt inn ekstern støtte til leder. 

Avdelingsleder har faglig ansvar for tjenesten og daglig drift. Avdelingsleder skal ha fokus på HMS, samt skape et godt klima for å dyrke frem myndiggjorte og ansvarlige medarbeidere som gis ansvar og tillit i utviklingen av gode tjenester og arbeidsmiljø. Stillingen inngår i helse- og omsorgstjenesten lederteam.

Hovedoppgaver:
• Faglig ansvar og - utvikling i avdelingen
• Veiledning og oppfølging av ansatte 
• Bidra til koordinering av ulike tjenester til brukere
• Intern og ekstern samhandling
• Ressursutnyttelse av kompetanse, samt bidra til at enheten er i økonomisk balanse
• Utføre delegerte oppgaver og ansvar som er gitt fra enhetsleder

 Kvalifikasjoner:

• Autorisert sykepleier
• Videreutdanning i ledelse/administrasjon er ønskelig, men erfaring og egnethet kan kompensere for manglende formalkompetanse.
• Søker må beherske norsk muntlig og skriftlig.
• Gode datakunnskaper 
• For stillingen kreves politiattest j.f. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Attesten må forevises før tiltredelse
• Den som tilsettes må før tiltredelse gi bekreftede opplysninger om tuberkuloseforhold / tuberkulinstatus og MRSA-status på eget skjema som vedlegges tilbud om stilling.

 Personlige egenskaper:

Vi ønsker en avdelingsleder som har en åpen og inkluderende lederstil, med gode kommunikasjonsevner, samt gode evner til å motivere avdelingens medarbeidere til å nå felles mål. Du bør balansere strategisk tankegang med fokus på daglig drift.
Jobben krever selvstendighet, samarbeidsevne, fleksibilitet og at du liker en variert og utfordrende hverdag.

 Vi tilbyr

• Et godt og spennende fagmiljø med varierte arbeidsoppgaver 
• Et positivt og trivelig arbeidsmiljø sammen med dyktige kollegaer 
• Opplæring og veiledning 
• Lønn etter sentrale og lokale avtaler 
• Evenes kommune er en IA-bedrift

 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til pleie- og omsorgsleder Eli Strømsberg tlf. 481 95 911 eller helse- og omsorgsleder Stine Fedreheim tlf. 918 19032.

Tilsetting gjøres i samsvar med lover, reglement og gjeldende tariffavtale.

Pga. omlegging av IT systemet, sendes søknad på e –post:  og merkes med «Søknad på stilling»
Søknadsfrist er 27.09.19