Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Modernisering av telenettet

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

Screenshot 2019 09 04 at 11.49.02 EditedEvenes kommune har mottatt melding fra Telenor om at det 100 år gamle kobbernettet ikke blir vedlikeholdt og nedlagt.

I 2001 var det over 2.000.000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter. Utfordringen fremover blir at Telenor ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før. Telenor melder at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett.

Telenor melder at de har en ambisjon å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet innen 2023 slik at de kan tilby en ny og kraftigere kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet.

Evenes kommune har i samarbeid med Telenor bygd ut fiber i de fleste områder i kommunen.  Noen plasser gjenstår og vi jobber videre med dette.  Men i samarbeid med leverandør skal vi sørge for at det gis muligheter med ny teknologi og digitalisering.  Vi er alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt. 

Nedleggelse av kobbernettet vil føre til at alt av de gamle fasttelefonene ikke kan brukes.  Det vil være telefonbruk enten via fiber-bredbånd eller via mobilnettet.

  • Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon / bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave.
  • Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Det kan være et fåtall tilfeller der vi ikke har erstatningstilbud for bredbånd.

For enkelte sentraler i kommunen er det besluttet at Telenor ikke vil rette feil dersom dette oppstår, men tidspunkt for endelig nedkobling av sentralen er foreløpig ikke besluttet. Telenor gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet så er det ikke gitt at dette vil bli rettet. Erstatningsprodukter er tilgjengelig for berørte kunder.

Berørte privatkunder som har et abonnement på bredbånd (xDSL) og/eller fasttelefoni hos Telenor vil motta brev med informasjon i god tid før nedleggelse og/eller varsel om at feilretting ikke vil bli foretatt fra angitt tidspunkt. Bedriftskunder som blir berørt vil vi ta telefonisk kontakt med og informere om alternative løsninger. I tillegg vil vi varsle andre tilbydere slik at de kan varsle sine kunder som blir berørt.

Screenshot 2019 09 04 at 11.49.02 Edited

Trygghetsalarm

Enkelte innbyggere i kommunen har en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er, har ikke Telenor oversikt over. Det er vår helse- og omsorgsetat i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten.  Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med vår helse- og omsorgsetat.

Dersom dere ønsker mer informasjon eller har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet , ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post.

lik-oss-p-facebook