Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Tysfjord ute

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

Tysfjord kommuneTysfjord har hoppet av kommunereformen, og er dermed ute av Ofoten-alternativet.

Kommunestyret i Tysfjord vedtok i møte 3.5.2016 å stoppe arbeidet med kommunereformen. Vi vurderte da å endre innholdet på stemmeseddelen vår til den rådgivende folkeavstemningen. Ettersom stemmeseddelen allerede var gått i trykken i EvenesNytt og var sendt til distribusjon, lot vi det være. Stemmeseddelen vår vil derfor være uforandret fram til folkeavstemningen 30. mai, selv om det skulle komme flere endringer i alternativene. Vi anbefaler at velgerne selv følger om det kommer ytterligere forandringer i alternativene ved at kommuner velger andre løsninger. 

Vi har tatt høyde for at det vil kunne komme endringer ved at formulering på stemmeseddelen er "Kan omfatte kommunene....."

Tysfjords vedtak innebærer at Ofotenalternativet nå omfatter kommunene Evenes, Narvik og Ballangen. 

lik-oss-p-facebook