sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Redusert foreldrebetaling

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barn2Det er innført forskrift om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.

Regjeringen innførte 17.4.2015 redusert foreldrebetalinging i barnehagene. Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6 %. av samledeskattepliktige kapital og personinntekter  for en barnehageplass. Med dagens makimalsatser vil husholdninger med lavere inntekt enn kr. 473.000 kunne få redusert betaling. Vi har ventet noe med å fase dette inn for å fange opp de som har fått plass fra høsten. De som har betalt full pris fra 1. mai vil selvsagt få dette tilbake. 

Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Redusert foreldrebetaling grunnet inntekt innvilges for et barnehageår om gangen og etter søknad. Søknadsskjema, utdypende informasjon og lenke til regneark slik at søkere selv kan beregne sin nye betalingssats ligger i dokumentoversikten nederst på siden.

Søknadsfrist for redusert betaling er 1. august 2015. 

Gratis kjernetid for 4- og 5-åringer 
Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august er denne inntektsgrensen foreslått satt til 405 000 kroner. Denne ordningen ble vedtatt 5. juni 2015.


Aktuelle dokumenter:
* Søknadsskjema.
* Forskrift om foreldrebetaling
* Utdanningsdirektotatets informasjon om moderasjonsordninger
* Regneark for beregning av betalingssats.


 

lik-oss-p-facebook