sprsml

Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Høring vedrørende søknad om tilskudd til utbygging av bredbånd

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

140423-bredband-500

Det i verksettes en høring på utbygging av bredbånd i Evenes kommune. Dette gjelder områdene i kommunen som har dårlig og mangler bredbånd.  Du finner høringsdokument under her og håper på innspill fra deg.  Søknaden kommer til å gjelde alle områder i Evenes kommune og prioriterte områder vil være de som har større arbeidsplasser, kommunale lokasjoner og tett bebyggelse.  Dette gjelder blant annet følgende områder:

  • - Bogen
  • - Liland
  • - Tårstad
  • - Evenesmark
  • - Myrnes-området
  • - Snubba
  • - Østervik

Ditt innspill vil imidlertid være viktig.

Som en del av prosessen i prosjektet som vi har valgt å kalle "Midt i opplevelsen og ut i verden" hadde vi i dag besøk av seniorrådgiver Henry Andorsen fra Nordland Fylkeskommune. 

- Nordland fylkeskommune koordinerer støtte til bredbåndsprosjekter som bevilges av Post- og Teletilsynet, sa Henry Andorsen. - Jeg synes de planer som er presentert her i Evenes understreker behovet for at det gjøres en jobb og vil følge dere fram til søknaden leveres, avsluttet Andorsen. 

På fotoet sees fra venstre seniorrådgiver Henry Andorsen fra Nordland Fylkeskommune, rådmann Steinar Sørensen og Karstein Johnsen fra Evenes Kraftforsyning.

Høringsdokument

 

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte. Vi har kalt prosjektet for "Midt i opplevelsen og ut i verden".

Organisering av ordningen

Fylkeskommunene skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Post- og Teletilsynet skal foreta den endelige avgjørelse opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier

Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

1. Antall nye husstander som får et bredbåndstilbud

2. Kostnadseffektivitet

3. Lokal medfinansiering

4. Plan for bærekraftig drift

5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud

6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling   

Det er planlagt søkt tilskudd til utbygging av bredbånd i områder av kommunen som har dårlig og ingen dekning.

Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.