dokumenterHer vil vi fortløpende legge ut kommunale vedtak og planer for det videre arbeidet. 

Vi vil også legge ut status hvor langt vi er kommet i arbeidet, og referat fra møter.

pdf >> Framdriftsplan ETS-alternativet
pdf >> Framdriftsplan Ofoten-alternativet
pdf >> Prosjekt- og prosessplan Harstad mfl.  

 

 

Info Plan for Evenes kommunes arbeid med kommunereformen (338.19 kB)  
Info  Kommunereform - Kommunikasjonsplan Evenes fase 1 (407.22 kB)