veivalgInfoside om kommunereformen

Dette er Evenes kommunes nettsted om kommunereformen. Her ønsker vi å orientere om kommunereformen generelt, og arbeidet med denne i Evenes spesielt.

Evenes kommune ønsker å ha et aktivt forhold til kommunereformen, og gjennom dette selv ta ansvar for vår framtid.  

Vi vil fortløpende legge ut dokumenter og info slik at interesserte kan orientere seg. Vi vil også legge ut vedtak om det som skjer med kommunereformen her i Evenes. Er det informasjon som savnes, nøl ikke med å gi beskjed.


Kommunestyret vedtok i møte 16.6.2016 med 9 mot 8 stemmer at Evenes fortsetter som egen kommune. 
>> Saksprotokoll
>> Video fra behandlingen


Fylkesmannen presenterte 29.9.2016 sine anbefalinger for kommunestruktur:
pdf Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur Nordland (8.09 MB)
pdf Vedlegg til Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur (7.28 MB)


snarvei

Noen snarveier:

> Aktivitetslogg
> Våre presseklipp
> Spørsmål og svar