Sentrale utredninger og verktøy

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Sentrale utredninger og verktøy

(Oppdatert 29.5.2015)


dokumenter

Sentrale dokumenter:

* St.Melding:  pdf  Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner (2.4 MB)  
* Mer makt til kommunene: Video fra presentasjon av St.Meld. og kortversjon av meldingen.   

* KMD: Veileder for utredning og prosess

KMDs nettsted om kommunereformen

* Distriktsenterets nettside om kommunereformen 

* Ekspertutvalgtes første delutredning:  Ekspertutvalget - Kriterier for god kommunestruktur (1.44 MB)
* Kommuneproposisjonen:  Kommuneproposisjonen - Meldingsdel om kommunereformen (7.8 MB)
>> Relevant forskning

* Ekspertutvalgets sluttrapport:  pdf  Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur (1.96 MB)  
* Nett-TV: Pressekonferanse om sluttrapporten fra ekspertutvalget for kommunereformen. 

pdf  LVK Delutredning I - kommunereform og kraftinntekter (202.85 kB)

* pdf  KS - Kommunereformen, Fagkunnskap, arenaer og verktøy (871.23 kB)

* ? Rundskriv om inndelingslova
* ? Spørsmål og svar (Regjeringens temaside)

* KMD: Lokaldemokrati og kommunereform - debatthefte 

* Vår hjemplass vår mening - Ungdomsinvolvering i kommunereformen

* Sametinget: Kommunereformen og samiske interesser


Verktøy:verkty

Det er utviklet flere verktøy for at innbyggere selv kan hente ut info, og flere kommer. Disse finner du her:

* KMDs nettløsning: nykommune.no, >> klikk her.
* KS´ beregningsmodell for sammenslutning av inntil 7 kommuner, (excel) >> klikk her. Veiledning til KS´ beregningsmodell
* Bergens Tidende: >> Tegn Norge på nytt


KSPersonalpolitikk:

pdf  KS - Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger (1.08 MB)
pdf  KS - Arbeidsgiverpolitikk ved kommunesammenslåinger - Et sammendrag (1.93 MB)
pdf  KS - Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger (1.09 MB)


 

 

lik-oss-p-facebook