Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Redusert foreldrebetaling

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Nyheter

barn2Det er innført forskrift om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage.

Makspris

Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass.

Maksprisen for 2017 er 2 730 kroner per måned, og totalt 30 030 kroner per år.

Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned, og totalt 32 010 kroner per år.

Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen.

Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen.

Grensen blir fastsatt av Stortinget. 

Moderasjonsordninger

Har du flere barn i barnehagen?

Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere.

Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt?

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret.

Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Om finansiering av barnehager og gratis kjernetid for familier med lav inntekt på regjeringen.no.

Mer om moderasjon og gratis kjernetid
Spørsmål og svar, og oversikt over forskriftsendringene


Aktuelle dokumenter:
* Søknadsskjema.
* Forskrift om foreldrebetaling
* Utdanningsdirektotatets informasjon om moderasjonsordninger
* Regneark for beregning av betalingssats.


 

lik-oss-p-facebook