Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Flomvarsel

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Nyheter

 

Skala-flomvarsel

Varselet gjelder fra 06.07.2014.

Varsel om flom for indre Troms og nordlige deler av Nordland, gult nivå.

Det ventes økende vannføringer på grunn av snøsmelting i vassdrag som drenerer høyereliggende områder. Det ventes fortsatt varmt vær i regionen, også høyt til fjells. Det er ikke ventet nedbør av betydning. Vannføringen vil øke fram mot midten av kommende uke, når temperaturen blir synker. Reguleringer vil i noen tilfelle virke flomdempende, og meldingen vil derfor ikke nødvendigvis gjelde i regulerte vassdrag.

Du finner oppdatert informasjon om varselet på http://www.varsom.no/flom Oppdatering sendes i e-post kun ved vesentlig forverring eller som påminnelse ved oransje og rødt aktsomhetsnivå."

http://www.varsom.no/flom finner du i tillegg informasjon om varslingsnivåene, bruk av varselet, hjelpemidler (kart, sanntidsdata etc,).

Ved alvorlige hendelser som flom, skred eller andre beredskapssituasjoner kan NVEs beredskapstelefon kontaktes på 22 95 93 60 / 909 92 231 Følgende mottakere skal kvittere for varselet på tlf.: 22 95 93 60 / 909 92 231 eller e-post

Vegtrafikksentralen (VTS øst)

Meteorologisk institutt

Fylkesmannen i Troms

Fylkesmannen i Nordland