Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Slamtømming

Skrevet av Steinar Sørensen . i kategorien Betalingssatser

Tømming  hvert år pr. år  kr      2 296
Tømming annen hvert år pr. år  kr      1 137
Tømming hvert 3. år pr. år  kr          772
Ekstratømming (utenfor tømmesesong) pr. gang  kr      7 020

Avgift for større tanker:
Utgangs pkt er tømming 2. hver år av 4 kbm Faktor
Pris pr år 4  m3 1  kr      1 137
< 4 > =8 m3 1,25  kr      1 433
< 8 > =12 m3 1,5  kr      1 713
< 12 >=16 m3 1,75  kr      1 990
< 16 > =20 m3 2  kr      2 274
< 24 >= 28 m3 2,5  kr      2 844

1. Gebyr for ekstratømming gjelder kun hvis eier bestiller tømming i god tid, og kan utføres iht. avtale med entreprenør.   Nødtømming på kort varsel faktureres etter medgått tid iht. regning fra entreprenør. 
2. Slamtømming er inkludert i avløpsavgiften for avløp som er tilknyttet kommunalt avløpsnett.