Barnehagesatser

Skrevet av Per-Kaare Holdal . i kategorien Betalingssatser

Hel plass: kr. 3.135,- pr. måned.

Delplass kommer i % av full plass slik:
Full plass: 100 %
4 dg/uke: 85 %
3 dg/uke: 70 %
2 dg/uke: 50 %
1 dg/uke: 35 %

Sats for søskenmoderasjon er 30 % for 1. barn og 50 % for øvrige.
Egenandel for kost: kr. 252,- per måned.
Gebyr ved for sen henting: kr. 209,- per time.
Kjøp av enkeltdag i barnehage: kr. 196,-.

Det er innført forskrift om redusert betaling og gratis kjernetid for 4- og 5-åringer, les mer om dette >>her.