Logg inn

Logg inn til din konto

Brukernavn *
Passord *
Husk meg

Evenes kommune

Vis ant.:
Navn Stilling Telefon Mobil
Evenes kommune 76 98 15 00
Odd Magne Hansen Avdelingsleder hjemmetjenesten 90248803

Underkategorier

 • Rådmannen (2)

  Bjørn Tore Sørensen er rådmann i Evenes kommune. 

  Kontaktinformasjon:
  Telefon til Evenes rådhus: 76 98 15 00
  Mobiltelefon: 
  909 45 116

  Rådmannen er leder av den kommunale administrasjonen, og har et overordnet administrativt ansvar for hele den kommunale virksomhet. 
 • Evenes skole (21)

  Liland skolePostadresse:
  Postboks 43
  8539 Bogen i Ofoten

  Besøksadresse: 
  Bjellgamveien 15 (Se i kart)
  8534 Liland

  E-post:   Tlf.: 769 81 600. Rektor Karstein Johnsen tlf. 900 76 143

  For tjenestebeskrivelse, >> klikk her.  Skolen har egen hjemmeside hvor du finner mer info.

  Noen nyttige skjemaer:
  pdf Fri fra undervisning (63 KB)   pdf SFO Ny plass permisjon og endringer (231 KB)   pdf Innmelding skole (219 KB)   Skolerute 2020 - 2021

  Om nyskolen som er under bygging, kan du se bilder og lese her.

  Våre ansatte:

 • Administrasjonsavdelingen (10)

  Administrasjonsavdelingen er bl.a. tillagt følgende oppgaver:  

  • Post og arkiv
  • Pedagogisk konsulent
  • Kultur- og folkehelse
  • Bibliotek
  • Integreringstjenesten
  • Personaladministrasjon
  • Kulturskole
  • Skjenke- og salgsbevillinger
  • Valg
  • Søknader om økonomisk støtte
  • Budsjettarbeid og økonomistyring
  • Regnskap og fakturering 
  • Lønn

  Våre ansatte:

 • ETS kulturskole (4)

  Kulturskolen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland kommuner med Evenes som vertskommune.

  Kontaktinfo:
  ETS kulturskole
  Boltåsveien 146
  9440 Evenskjer

  Telefon: 77 08 94 76
  Epost: 

  Kulturskolen tilbyr undervisning, individuell eller i gruppe, i musikk, billedkunst og drama.

  Klikk her for å komme til hjemmesiden til kulturskolen

  Se gjeldende betalingsregulativ.

  Våre ansatte:

 • Helse og omsorg (19)

  Helse og omsorg  - en oversikt over våre tjenester.

  frivilligEvenes omsorgssenter

  Vakttelefon (pleieavdeling): 90 93 78 35

  Lunebo (skjermet avdeling) tlf 94 88 33 61

  Leder Marion Pedersen tlf 95 44 81 07

  Sentralbord (merkantil) : 769 85 800/ 475 10 474

   

   Hjemmetjenesten

  Vakttelefon tlf 90123746

  Leder Odd Magne Hansen tlf 90 24 88 03

  Hjemmetjenesten tlf 97 12 57 87/ 91 66 70 93/ 41 55 85 82

  Ergoterapeut Ingjerd Eriksen tlf 907 39 106

  Miljøarbeider Rigmor Fløystad tlf 952 01 943

   

  Psykisk helse og rus

  Spesialsykepleier Lena Bergvik tlf 916 20 824

  Miljøterapeut June Vesterheim tlf 959 41 469 

   

  Helsesykepleier 

  Ann- Kristin Skånhaug tlf 901 68 312 (Kontaktperson barn som pårørende)

   

  Kjøkken

  Kokk Vigdis Liavik tlf 913 14 745

   

  Miljøtjenesten

  Avlastningsboligen tlf 902 44 822

  Leder Merete Mathiassen tlf 917 78 908

   

  Helse og omsorgsleder

  Stine Fedreheim tlf 918 19 032 ( også leder for psykososialt kriseteam og koordinernede enhet)

   

  Vi har interkommunalt samarbeid med Tjeldsund kommune på følgende tjenester:

  • ETS medisinske senter (felles legetjeneste) tlf 770 89 565. Deres hjemmeside: ETS medisinske senter
  • ETS legevakt tlg 116 117/ 770 89 555
  • Felles kommuneoverlege Nadezda Wessel tlf 915 15 954
  • ETS fysioterapi tlf 770 85500/ 92 42 25 65. 
  • Kommunepsykolog tlf 770 89 565
  • Jordmor tlf  770 89 565
  • Kreftkoordinator Evenes og Tjeldsund tlf 950 35 825. Her finner du hennes brosjyre om tjenesten
    

  Vi har interkommunalt samarbeid med Narvik kommune på følgende tjenester:

  Her ser du helse og omsorgstjenestens organisasjonskart:   

    Organisasjonskart_helse_og_omsorg_2020.docx

   

 • Liland barnehage (2)

  Adresse:
  Lilandsveien 233
  8534 Liland (se i kart)

  E-post: 

   

   

  • Avdelinger: Skarven: 913 73 977, Måsongen: 414 22 024, Tiuren: 414 21 492 

  • Tlf. kontor: 916 99 489.  Enhetsleder: Linda Øyvor Østnes: 975 10 691

  For tjenestebeskrivelse, klikk>> her.

  Årsplan 2019/2020:  pdf Årsplan Liland barnehage 2019-2020 (2.26 MB)

  NB! 1. mars er søknadsfrist hovedopptak barnehageplass i Evenes. Skjema:  pdf BarnehageOpptakEndring2020 (343 KB)  

 • Bogen barnehage (4)

  bogen_barnehage

  Besøksadresse:
  Anderssens vei 22
  8533 Bogen i Ofoten
  (Vis i kart)

  E-post: 
  Mobil: 916 99 489     Enhetsleder: Linda Østnes

  For tjenestebeskrivelse, klikk >> her.

  Årsplan:  pdf Årsplan Bogen Barnehage 2019 - 2020 (786 KB)

  NB! 1. mars er søknadsfrist hovedopptak barnehageplass i Evenes.  pdf BarnehageOpptakEndring2020 (343 KB)

 • Ordfører (2)

  ordforer med kjede 1Terje Bartholsen (AP) er ordfører i Evenes.

  Ordførerens verv er på heltid, og han har kontor i rådhuset.

  Kontaktinformasjon:
  Telefon til rådhusets ekspedisjon: 76 98 15 00.
  Mobiltelefon: 92435520

  Epost:  

  Fakta om valg av ordfører og ordførerens mandat
  Ordfører leder møtene i kommunestyret og formannskapet. Han eller hun er rettslig representant for kommunen, og underskriver på dennes vegne i alle tilfeller hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

  Ordfører har møte- og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett der han er valgt som medlem. Ordfører kan la seg representere ved annet medlem av kommunestyret i organer hvor han eller hun ikke er medlem. Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jmf. kommuneloven § 6-1.

  Varaordfører
  Trer ordføreren midlertidig ut av sitt verv, rykker varaordføreren opp som ordfører, og det velges ny varaordfører. Ordføreren kan ellers be varaordføreren utføre oppdrag på sine vegne.

  Svein Nilsen (SP) er varaordfører i Evenes kommune.


   

 • Plan- og utviklingsavdeling (PLU) (9)

  Evenes kommune bygger opp ny Plan- og utviklingsavdeling i egen regi, og samarbeider på enkelte områder med Narvik kommune.
  Ansvarsfordeling:


  Plan- og utvikling i Evenes:

     Undermeny (kommer)  
   

  Veg, vann og avløp
  Areal- og samfunnsplanlegging
  Landbruk og skogbruk
  Natur- og miljøforvaltning

   
   
       
  • Veg, vann, avløp
  • Areal- og samfunnsplanlegging
  • Landbruk og skogbruk
  • Natur- og miljøforvaltning
  • Brann- og redningstjenesten
   (Feietjenesten gjøres av Ofoten Brann IKS)

  Mer informasjon om de ulike tjenestene finnes i menyen til høyre
  (denne menyen er under arbeid og vil bli oppdatert).
  Generelle spørsmål og henvendelser om avdelingen kan rettes
  til hhv. leder for PLU i Evenes  og  brannsjef.


   

  Areal- og samfunnsutvikling i Narvik:

  • Byggesaksbehandling, herunder seksjoneringer og fradeling av eiendom
  • Behandling av private reguleringsplaner
  • Oppmålingsforretninger
  • Drift av kartløsning og planregister

  Søknader og henvendelser på disse saksområdene rettes til Narvik kommune.
  Narviks saksbehandlingsrutiner blir gjeldende for Evenes.
  Se også: https://www.narvik.kommune.no/.../plan-bygg-eiendom-kart-og-miljo/


  For øvrige spørsmål kan Evenes kommune kontaktes på:

  • tlf 76981500
  • e-post: