Articles Tagged ‘Kommunereformen’

Aktivitetslogg 02. desember 2014
Alternativet Harstad m.fl. 10. januar 2015
Ambulerende stemmegiving 26. april 2016
Åpningstider og stemmesteder 31. mars 2016
Brevstemmer fra andre kommuner 04. april 2016
Dialog med innbyggerne 06. november 2014
ETS-alternativet 10. januar 2015
Folkeavstemning 10. mars 2016
Folkemøtene - Vår viktigste lyttepost 23. november 2014
Folkemøter om kommunereformen 09. januar 2016
Foretrekker ETS 28. november 2014
Forhåndsstemmene telt opp 30. mai 2016
Forhåndsstemming 22. mars 2016
Formannskapet om kommunereformen 13. juni 2016
Fra media 10. januar 2015
Harstadavtalene underskrevet 29. februar 2016
Hvilken kommune ønsker vi? 25. februar 2015
Intensjonsavtale for ETS-alternativet 31. januar 2016
Intensjonsavtale for Harstad mfl 09. februar 2016
Interkommunalt samarbeid er ikke udemokratisk 30. desember 2015