Mappe Kommunereformen

Oppføringer

pdf Ekspertutvalget - Kriterier for god kommunestruktur (3776 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.44 MB)
pdf Ekspertutvalgets sluttrapport: Kriterier for god kommunestruktur (3542 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.96 MB)
pdf ETS kommune - Fakta- og intensjonsgrunnlag (3713 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.32 MB)
pdf Evenes kommunes arbeid med kommunereformen (3761 nedlastinger) Last ned (pdf, 365 KB)
pdf Framdriftsplan ETS-alternativet (3243 nedlastinger) Last ned (pdf, 314 KB)
pdf Fylkesmannens tilleggstilrådning - kommunereform (314 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.50 MB)
pdf Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur i Troms (462 nedlastinger) Last ned (pdf, 5.23 MB)
pdf Fylkesmannens tilrådning om kommunestruktur Nordland (710 nedlastinger) Last ned (pdf, 8.09 MB)
pdf Fylkesmennenes tilrådning - Utdrag (454 nedlastinger) Last ned (pdf, 3.59 MB)
pdf Innbyggerundersøkelse febr. 2016- Resultat (588 nedlastinger) Last ned (pdf, 706 KB)
pdf Intensjonsavtale for ETS kommunen (1135 nedlastinger) Last ned (pdf, 722 KB)
pdf Intensjonsavtale Harstad mfl (1039 nedlastinger) Last ned (pdf, 253 KB)
pdf Intensjonsavtale mellom Evenes og Narvik kommuner (3493 nedlastinger) Last ned (pdf, 293 KB)
pdf KMD: Lokaldemokrati og kommunereform - debatthefte (1099 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.19 MB)
pdf Kommuneproposisjonen - Meldingsdel om kommunereformen (3166 nedlastinger) Last ned (pdf, 7.80 MB)
pdf Kommunereform - Kommunikasjonsplan Evenes fase 1 (2661 nedlastinger) Last ned (pdf, 407 KB)
pdf Kommunereform -Viktige forhold å ivareta (3554 nedlastinger) Last ned (pdf, 415 KB)
pdf Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner (1857 nedlastinger) Last ned (pdf, 2.40 MB)
pdf Kommunereformen - Rådmannens sammenfatning, vurderinger og anbefaling (1441 nedlastinger) Last ned (pdf, 1.06 MB)
pdf Kortversjon alternativer. EvenesNytt 1-2016 (278 nedlastinger) Last ned (pdf, 446 KB)